เร่งช่วยเหลือคนยากไร้ในเยเมนก่อนอดตาย

วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 11:18 น.

Views

องค์การสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรม เร่งระดมความช่วยเหลือหมู่บ้านเล็กๆ ทางชายแดนตอนเหนือของประเทศเยเมน ก่อนที่เด็กและผู้ใหญ่หลายชีวิตจะอดตาย เพราะอดอยากถึงขนาดต้องกินใบไม้ประทังชีวิต

เยเมนประเทศในตะวันออกกลาง กำลังประสบภาวะวิกฤติทั้งในด้านสิทธมนุษยชนและด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ผู้คนราว 8 ล้านคนอยู่ในสภาพอดอยาก ไม่รู้ว่าจะกินอะไรในมื้อต่อไป แต่ที่หนักหนาสาหัสที่สุดคือที่หมู่บ้านเล็กๆในแขวง อัสลัม จังหวัดฮัจจาห์ ทางตอนเหนือ เพราะผู้คนที่นี่ประสบภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนัก ถึงขั้นบางมื้อต้องกินใบไม้เป็นอาหาร และนับตั้งแต่ต้นปีมีเด็กเสียชีวิตเพราะขาดแคลนอาหารแล้วอย่างน้อย 5 คน

นอกจากไม่มีอาหารเพียงพอแล้ว ผู้คนในพื้นที่ยากไร้ของเยเมนยังประสบปัญหาด้านการเข้าถึงทางการแพทย์ ทำให้เด็กและผู้ใหญ่จำนวนมากเสียชีวิต องค์การสหประชาชาติและองค์กรการกุศลเอกชนจากทั่วโลกจึงระดมเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อให้ความช่่วยเหลือชาวเยเมนราว 8 ล้านคนที่อยู่ในฐานะยากจนแทบไม่มีอะไรกิน ที่น่าตกใจคือตัวเลขผู้ยากไร้ที่มีอาหารกินเพียงมื้อต่อมื้อในปีนี้ พุ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมามาก เพราะเมื่อที่แล้วมีผู้คนอดอยากราว 3 ล้านคน

เยเมนเป็นประเทศที่ยากจนที่สุเดในตะวันออกกลาง ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนัก นับตั้งแต่ปี 2014 หลังเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามต่างนิกาย ที่ฝ่ายหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบีย

Tag : อดอยาก เยเมน สหประชาชาติ ข่าวต่างประเทศ