คอลัมน์หมายเลข 7 : ย้ายศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ หลังใหม่ ตอนที่ 1

วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

หลังที่ประชุม 3 ฝ่าย มีความเห็นร่วมกันที่จะดำเนินการรื้อย้ายศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ไปก่อสร้างที่ใหม่ เพื่อไม่ให้บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิม

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จึงเริ่มเดินหน้าเรื่องนี้ แต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน ประชุมครั้งแรกวันที่ 13กันยายน กำหนดกรอบการทำงาน 2 ประเด็น คือ รูปแบบและสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่ทั้งนี้ผู้แทนจากกรมศิลปากร ได้นำรูปแบบใหม่ของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาหารือในที่ประชุม

น่าสังเกตว่า รูปแบบและสถานที่ก่อสร้างที่มีการหารือในที่ประชุมครั้งนี้ มีความคล้ายคลึงกับที่เคยสอบถามความคิดเห็นชาวบ้าน เมื่อเดือนเมษายนปี 2558 เหตุใดจึงมีการปรับเปลี่ยน

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ ดำเนินงานโดยกองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่ปี 2558 งบประมาณส่วนหนึ่งมาจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเช่าวัตถุมงคล รวม30 ล้านบาท ใช้ก่อสร้างโครงสร้างไปแล้ว ส่วนอีก 43 ล้านบาท เป็นงบประมาณของ

ทางราชการเพื่อตกแต่งภายใน เช่น งานฝ้าเพดาน ลงรักปิดทอง งานแกะสลักหลังคาหน้าบัน ซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์ของไทย  แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากช่างควบคุมงานก่อสร้าง จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่จริงพบปัญหาเรื่องแบบก่อสร้าง จึงแจ้งกรมศิลปากร ขอให้เอกชนหยุดงานไว้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์  เพื่อแก้ไขรูปแบบรายการในสัญญา  ขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่เคลื่อนไหวคัดค้านหากเดินหน้าต่อ  เนื่องจากไม่เหมาะสมที่จะสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่มาบดบังหลังเดิม  

วันพรุ่งนี้มีความเห็นจากตัวแทนภาคประชาชน ทั้งรูปแบบและสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7