เรือเอกสมรักษ์ คำสิงห์ เลือนนัดประนอมหนี้

วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

โดยในวันนี้ครบกำหนด 7 วัน ที่เรือเอกสมรักษ์ และ นางเสาวนีย์ คำสิงห์ ต้องเข้าชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและรายได้ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามกระบวนการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ภายหลังถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งเรือเอกสมรักษ์ และภรรยา  จะต้องเดินทางมาด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม ได้รับแจ้งจาก นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ว่าเรือเอกสมรักษ์ ได้ประสานงานทางวาจา แจ้งว่าจะขอเลื่อนนัดมาพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ออกไปก่อน เนื่องจากติดธุระสำคัญ โดยในวันนี้เรือเอกสมรักษ์ จะส่งทนายความมายื่นเอกสารขอเลื่อนนัดเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งอธิบดีกรมบังคับคดี ระบุว่า จะอนุญาตให้ทนายความเลื่อนนัดได้เพียงครั้งเดียว ส่วนครั้งหน้าหากจะเลื่อนนัดอีก เรือเอกสมรักษ์ และภรรยา จะต้องมาชี้แจงเหตุผลด้วยตัวเอง ซึ่งจะอนุญาตให้เลื่อนนัดได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลความจำเป็น  ซึ่งในคดีล้มละลาย กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว