คลินิกหมอครอบครัวได้ผล เข้าถึงชุมชน ลดความแออัดโรงพยาบาล

วันที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมคลินิกหมอครอบครัว ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งใช้สถานที่พักศพของวัดป่าโนนนิเวศ เป็นสถานที่ตั้ง พบว่ามีประชาชนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

คลินิกหมอครอบครัว หรือศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ที่นี่เป็น 1 ใน 8 พื้นที่นำร่องทั่วประเทศ ซึ่งจะทำงานประสานร่วมกับบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยปี 2559 - 2560 ได้จัดตั้งทีมหมอครอบครัวแล้ว 553 ทีม และในปีในปี 2562 ตั้งเป้าหมายจะขยายให้ได้ 1,170 ทีม

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา กล่าวว่า ในปี 2562 นี้ จะปรับสัดส่วนการจ่ายชดเชยบริการปฐมภูมิเพื่อสนับสนุนคลินิกหมอครอบครัวเพิ่มขึ้น 268.64 ล้านบาทเพื่อทำให้เกิดการเข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น

สำหรับคลินิกหมอครอบครัว ตั้งขึ้นเพื่อ ลดความแออัดการใช้บริการที่โรงพยาบาล ลดการรอคอย ลดการนอน ลดป่วย ช่วยป้องกันและควบคุมโรค และลดการตายของทารกแรกเกิด