พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

Green Report : ประกาศเขตอนุรักษ์พะยูน-หญ้าทะเล

วันที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 11:23 น.

Views

แผนที่แสดงเส้นทางการหากินและอยู่อาศัย ของพะยูน บริเวณภายในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ทำให้เห็นพฤติกรรมของ พะยูนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ในแหล่งหญ้าทะเลที่ไม่ไกลจากชายฝั่ง และจากการสำรวจ วิจัยล่าสุด พบว่าทั้งบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง มีพะยูนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 200 ตัว และเป็นแหล่งที่พบพะยูนมากที่สุด เป็นผลมาจากแหล่งอาหาร คือ "หญ้าทะเล" อุดมสมบูรณ์ขึ้น

ทีมข่าว ลงพื้นที่บริเวณอ่าวขาม ที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศเป็นเขตอนุรักษ์พะยูน พร้อมยื่นคำขาดห้ามทำกิจกรรมที่ส่งผลเสียต่อสัตว์ทะเล และหญ้าทะเล

ชาวบ้านเชื่อว่า หากหญ้าทะเลถูกทำลาย จะสร้างความเสียหายอย่างมาก เช่นที่ผ่านมาเคยเสื่อมโทรมจากการปล่อยน้ำเสียชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ภัยธรรมชาติ และจากเครื่องมือประมง

เช่นเดียวกับพื้นที่รอยต่ออุทยานแห่งชาติ ชาวบ้าน ตื่นตัวถึงขั้นร่วมกลุ่มกันเอง เพื่อฟื้นฟูหญ้าทะเล จัดตั้งเป็น "ธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล" ที่บ้านบ่อหินเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ แจกจ่ายให้ผู้ที่สนใจนำไปปลูก เชิญชวนให้มาท่องเที่ยวชมพะยูน และร่วมปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเล

ขั้นตอนการเพาะชำหญ้าทะเล ต้องใช้ทั้งวิธีย้ายกอและเพาะเมล็ด ก่อนนำไปปักดำ ซึ่งทุกขั้นตอนต้องปลูกตอนน้ำลด รอช่วงกระแสน้ำไม่แรง และต้องให้หญ้าทะเลจมน้ำ ไม่เกิน 1 - 2 ชั่วโมงเท่านั้น  วิธีนี้ทำให้การเพาะชำหญ้าทะเลมีโอกาสรอดสูง  ปัจจุบันสามารถเพาะชำได้ปีละ  100,000 กล้า อัตราการรอดมีมากถึง80 เปอร์เซ็นต์

สำหรับหญ้าทะเลในจังหวัดตรังพบมากถึง 12 ชนิด เช่น หญ้าคาทะเล ,หญ้าชะเงาเต่า ,หญ้าชะเงาใบแคบ และโดยเฉพาะหญ้าใบมะกรูด เพราะใบเล็กกินง่าย ที่สำคัญประโยชน์ของหญ้าทะเล ยังเป็นแหล่งอนุบาล วางไข่ของสัตว์น้ำวัยอ่อน ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง กรองของเสีย เพื่อรักษาระบบนิเวศเอาไว้

ใครที่ไปท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ลองหันมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่องเรือ ล่องเรือไปปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเลกันได้


Facebook  Ch7HD Social Care

Tag : Green Report