คอลัมน์หมายเลข 7 : ย้ายศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ หลังใหม่ ตอนที่ 2

วันที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 11:23 น.

Views

นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมการก่อสร้างอาคารพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังใหม่ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย กล่าวถึงความคืบหน้าการรื้อย้ายพระตำหนักหลังใหม่ที่ได้มีการก่อสร้างไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2558 ดำเนินงานโดยกองทัพภาคที่ 3 จากเงินผู้มีจิตศรัทธาเช่าวัตถุมงคล รวม 30 ล้านบาท โดยมีการปรับแบบและตำแหน่งของพระตำหนักหลังใหม่หลายครั้ง จนมาสรุปที่ตั้งอยู่ด้านหน้า บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิม ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน เนื่องจากศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังเดิม คือ ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพิษณุโลก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินในรัฐพิธีเปิดศาลแห่งนี้ เมื่อปี 2505

นายขวัญทอง สอนศิริ ปราชญ์พื้นบ้าน 1 ในผู้คัดค้านเรื่องนี้ ฝากเสียงสะท้อนในฐานะชาวพิษณุโลก เกี่ยวกับแบบและสถานที่ก่อสร้างพระตำหนักหลังใหม่ ตามที่คณะทำงานของทางจังหวัดพิษณุโลก ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าควรอยู่ด้านหลังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังเดิม ก่อสร้างเป็นรูปตัวยู และมีความสูงต่ำกว่า
                                         
สำหรับพระตำหนักหลังใหม่นี้ ยังไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องแบบและจุดที่ก่อสร้าง กรมศิลปากรจึงแจ้งเอกชนขอหยุดสัญญาไว้ก่อน จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน 43 ล้านบาท

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7