พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ฮือฮา ! โรงเรียนอนุบาลตรัง มีฝาแฝดถึง 20 คู่

วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 14:34 น.

Views

โรงเรียนอนุบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นโรงเรียนที่ครองแชมป์มีนักเรียนฝาแฝดเข้าเรียนมากที่สุดในจังหวัดตรัง หลายปีติดต่อกัน ซึ่งจากสถิติพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-2561 มีคู่แฝดน้อยที่สุดคือ 18 คู่ และมากที่สุดถึง 28 คู่  แต่ปีนี้พบมีคู่แฝดมากถึง 20 คู่  เรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ป.6 ซึ่งบางคู่เรียนอยู่ห้องเดียวกัน และบางคู่ต้องแยกห้องเรียนกัน แต่ก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันตลอดทั้งวัน

โดยในแต่ละปีคุณครูจะนำนักเรียนคู่แฝดเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางจังหวัด ทั้งงานขนมเค้กหมูย่าง งานวิวาห์ใต้สมุทร และการแข่งขันกีฬาจังหวัด เพื่อให้นักเรียนคู่แฝดได้แสดงออก ทำให้กลายเป็นจุดเด่นของงานประเพณีต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทางโรงเรียนไม่มีนโยบายแยกนักเรียนคู่แฝดออกจากกัน หากมีคู่แฝดคนใดจับสลากได้ ก็จะต้องรับคู่แฝดอีกคนเข้ามาด้วย เพื่อให้พี่น้องได้ดูแลและอยู่ร่วมกัน ป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะตามมา

สำหรับโรงเรียนอนุบาลตรัง มีนักเรียนทั้งหมด 1,950 คน มีครูกว่า 100 คน และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการมากมาย และอยู่ใจกลางเมืองตรัง ทำให้ผู้ปกครองนิยมนำบุตรหลานมาสมัครเรียนจนล้นห้องเรียนเป็นประจำทุกปี  แต่ทางโรงเรียนก็จะเว้นที่ว่างไว้สำหรับคู่แฝดอย่างพอเพียง ซึ่งคู่แฝดที่พบมีทั้งชายกับชาย  หญิงกับหญิง หรือชายกับหญิง และเคยพบคู่แฝด 3 คนมาแล้วด้วย 

ด้านนางอตินุช สรรเกียรติกุล คุณครูนาฎศิลป์โรงเรียนอนุบาลตรัง ซึ่งดูแลนักเรียนคู่แฝดกล่าวว่า กรณีที่มีเด็กแฝดเรียนอยู่ในชั้นเรียนครูผู้สอนอาจจะหลงบ้าง เนื่องจากบางคู่มีหน้าตาเหมือนกันมาก แต่ว่าบางคู่ก็จะมีความต่างกัน บางคนจะสูงกว่าบางคนจะรูปร่างเล็กกว่า หรือบางคนหน้าตาอาจจะใกล้เคียง แต่ไม่เหมือนกันทั้งหมด และผลจากการนำนักเรียนคู่แฝดเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงมากขึ้น

Tag : แยกไม่ออก !! โรงเรียนมีนักเรียนฝาแฝด 20 คู่ จ.ตรัง