เชิญชวนส่งบทเพลงเข้าร่วมในโครงการประกวดเพลง จิตอาสาพระราชทาน ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 29 ก.ย. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

ตามที่หน่วยราชการในพระองค์ ได้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของจิตอาสาพระราชทาน จึงได้จัดให้มีโครงการประกวดเพลง "จิตอาสาพระราชทาน" ขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังของการทำความดีด้วยหัวใจ

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการฯ โดยเป็นเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทาน และการทำความดี ซึ่งจะนำไปเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน สามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02-356-0977 ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th

Tag : โครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการจิตอาสาพระราชทาน ประชาสัมพันธ์เพลงจิตอาสา