คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามซ่อมแซมฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว จ.แพร่

วันที่ 1 ต.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้าง ชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างฝายน้ำล้นปี 2557 วงเงินกว่า 27 ล้านบาท สร้างเสร็จปี 2558 แต่เปิดใช้งานได้เพียง 1 ปี 5เดือน เริ่มพังเสียหาย ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดประตูฝายเพื่อระบายน้ำได้ ร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่พร้อมด้วยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขณะนั้น

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ยอมรับหลักฐานที่ สตง.ตรวจพบ การก่อสร้างไม่ถูกแบบในสัญญาจ้าง พร้อมแจ้งเอกชนซ่อมแซมฝายเนื่องจากยังอยู่ในระยะประกันคุณภาพงาน 2 ปี จากนั้นมีการลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้อีก 2 ครั้งในปี 2560 พบว่า ผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซมฝาย แต่ทว่า ยังไม่ถูกต้องตามแบบ กรมทรัพยากรน้ำจึงมีหนังสือแจ้งเอกชนคู่สัญญาแก้ไขให้ถูกต้อง

ล่าสุดคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน กลับไปติดตามการซ่อมแซมฝายวันที่ 22 กันยายน ได้รับคำยืนยันจากบริษัทผู้รับจ้างว่า แก้ไขงานส่วนที่ชำรุดจนสามารถกักเก็บน้ำได้ โดยมีวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร รับรองความแข็งแรงของโครงสร้าง ทั้งนี้ได้แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ทราบแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือตอบกลับมา

การซ่อมแซมฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว จะได้มาตรฐาน ตรงตามแบบในสัญญาจ้างหรือไม่นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบต่อไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7