คอลัมน์หมายเลข 7 : พิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทองปัญหาที่รอแก้ไข ตอนที่ 1

วันที่ 2 ต.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ตามติดตรวจสอบโครงการเส้นทางธรรมชาติริมแม่น้ำโขงจังหวัดเชียงราย หรือพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง วงเงิน 33 ล้านบาท ก่อสร้างเสร็จแต่ไม่เคยเปิดใช้ตามแผนงาน

นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มทำโครงการนี้ ยืนยันกับคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน วันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมาว่า ไม่เกินสิ้นเดือนกันยายน จะเปิดใช้พิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามแผนงานยุทธศาสตร์ โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติริมแม่น้ำโขง แยกเป็นงานก่อสร้าง 3 สัญญา ใช้จ่ายเงินแผ่นดินไปแล้วกว่า 33 ล้านบาท

โครงการนี้เอกชนก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบงานปี 2558 แต่กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามแผนงาน โดยไม่มีทั้งไฟฟ้าและน้ำประปา ขาดการดูแลทิ้งไว้จนมีวัชพืชขึ้นรกเต็มพื้นที่ และมีผู้ลักลอบจุดไฟเผาชั้นบนสุดอาคารพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง แต่ไม่มีการซ่อมแซมน้ำฝนจึงรั่วซึมด้านในอาคารพังเสียหาย ตามที่คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจพบวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยอาคารจำหน่ายสินค้า ลานกิจกรรมและสะพานแบบล้านนา ไม่ได้ใช้งานพังเสียหายเช่นกัน

ล่าสุด คอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการนี้พบว่าสะพานแบบล้านนาซ่อมแซมแล้วตั้งแต่ที่ไปตรวจเดือนเมษายน ส่วนพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง อาคารจำหน่ายสินค้า และลานกิจกรรมประติมากรรมปลาแม่น้ำโขง ยังมีสภาพทรุดโทรมเหมือนเดิม

โดยงานก่อสร้างสัญญาแรก อาคารพิพิธภัณฑ์ปลาบึกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพื้นที่ หรือ Landmark มีอาคารจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ถนน คสล.ค่าจ้าง 20 ล้านบาท โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายทำสัญญาจ้างเอกชนรายเดียวด้วยวิธีพิเศษ เริ่มงานวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤศจิกายน 2557

สัญญาที่ 2 ก่อสร้างสะพาน คสล.แบบสถาปัตยกรรมล้านนา กว้าง 7 เมตร ยาว 40 เมตร ค่าจ้าง 9,570,000 บาท เริ่มงาน 30 กรกฎาคม 2557 ส่งมอบงาน 24 กรกฎาคม 2558

ส่วนสัญญาที่ 3 งานก่อสร้างลานกิจกรรม และประติมากรรมปลาแม่น้ำโขง ค่าจ้าง 3,715,000 บาท ส่งมอบงานปี 2558

อดีตผู้ว่า สตง.ยังไม่เห็นด้วย หากจะใช้งบซ่อมแซมโครงการนี้ โดยไม่มีแผนการใช้งานที่คุ้มค่า

วันพรุ่งนี้ ติดตามการชี้แจงจากนายอำเภอเชียงของ ถึงสาเหตุที่โครงการนี้ยังไม่เปิดใช้งานตามที่สัญญาไว้

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7