คอลัมน์หมายเลข 7 : พิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทองปัญหาที่รอแก้ไข ตอนที่ 2

วันที่ 3 ต.ค. 2561 เวลา 11:17 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชี้แจงเหตุที่ทำให้พิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทองยังไม่เปิดใช้งาน

แม้โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติริมแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงรายหรือพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง ยังไม่เปิดใช้งานในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ตามที่รับปากไว้กับคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน แต่นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ซึ่งไม่ได้ริเริ่มทำโครงการนี้ แต่ยืนยันเดินหน้าแก้ไขปัญหาเพื่อให้เปิดใช้งานได้ตามแผนงาน ให้คุ้มค่าเงินแผ่นดินที่จ่ายไปแล้วกว่า 33 ล้านบาท โดยประสานเอกชนคู่สัญญาแม้หมดสัญญารับประกัน 2 ปีแล้ว แต่รับปากจะซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างโครงการนี้ทันทีที่ผ่านพ้นฤดูฝน  

นอกจากนี้มีกิจกรรมวิ่งฟรีที่เชียงของทุกวันอาทิตย์ ที่เริ่มทำแล้วเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดว่าปลายเดือนตุลาคมนี้จะเพิ่มเส้นทางให้วิ่งผ่านพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง โดยไม่ต้องรองบปี 2562-2564 ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับ เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เชื่อมเป็นทางจักรยานผ่านพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง

ขณะที่อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ให้กำลังใจนายอำเภอเชียงของที่ตั้งใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

สำหรับโครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติริมแม่น้ำโขง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ใช้วิธีพิเศษทำสัญญาจ้างเอกชนรายเดียวให้ก่อสร้าง 3 สัญญา วงเงินกว่า 33 ล้านบาท ทั้งอาคารพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง อาคารจำหน่ายสินค้า ลานกิจกรรม และสะพานแบบล้านนา เอกชนส่งมอบงานทั้งหมดปี 2558 โดยปี 2560 ที่คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ สตง.เชียงราย และปี 2561 ไปกับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. พบว่าโครงการนี้ไม่ได้ใช้งานจึงทรุดโทรมพังเสียหาย และมีวัชพืชขึ้นรกเต็มพื้นที่

คอลัมน์หมายเลข 7 จะตรวจสอบโครงการนี้ต่อไปจนกว่าจะได้รับการแก้ไขและเปิดใช้งาน เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7