แนวทางจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันที่ 3 ต.ค. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

มีแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังนายกรัฐมนตรีเชิญชวนหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอเชิญชวนหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ดำเนินการดังนี้ คือ ตั้งเครื่องราชสักการะ และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องทองน้อย บริเวณด้านหน้าของพิธีให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อย และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเริ่มกิจกรรมถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมจัดกิจกรรม เช่น ทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมตามศาสนาที่นับถือ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมที่เป็นการน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชน

Tag : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร9 รัชกาลที่ 9