พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ภาพเป็นข่าว : นักเรียนกว่า 3 พันคน ร่วมฝึกปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 4 ต.ค. 2561 เวลา 07:27 น.

Views

ในยามฉุกเฉิน หากเรามีความรู้เรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเราและคนใกล้ตัว ไปดูกิจกรรมดี ๆ ที่ให้นักเรียนกว่า 3,000 คน มีพื้นฐานในเรื่องนี้

ที่ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีกิจกรรมดี ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กระทรวงมหาดไทย, สถานศึกษา, มหาวิทยาลัยทางด้านแพทยศาสตร์, ภาคเอกชน, ภาครัฐ และมูลนิธิต่าง ๆ ร่วมกันอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน จำนวนกว่า 3,000 คน ในความรู้พื้นฐานเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การปฐมพยาบาล, การขับขี่ปลอดภัย, การดับเพลิง, การเอาตัวรอดเวลาเกิดภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกันนี้ยังมีอุปกรณ์มาให้ทดลองจริงด้วย เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในเหตุการณ์จริง ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย นักเรียนฝึกบรรเทาสาธารณภัย สพฐ ภัยพิบัติ รับมือภัยพิบัติ