คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจประปาแบบผิวดิน อบต.ทรายมูล ตอนที่ 1

วันที่ 4 ต.ค. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ตรวจสอบโครงการประปาหมู่บ้าน อบต.ทรายมูล จังหวัดนครนายก วงเงินเกือบ 6 ล้านบาท ก่อสร้างเสร็จปี 2556 แต่เปิดใช้งานปี 2558

ภาพเปรียบเทียบ โครงการประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปี 2557 และปี 2558 ซึ่งเสียหายเพราะไม่เคยเปิดใช้งาน ทั้งที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก จัดทำตามที่ชาวบ้านร้องขอ โดยทำสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2555 ส่งมอบงานเดือนมีนาคม 2556 ค่าจ้างเกือบ 6,000,000 บาท จากนั้นมอบให้ อบต.ทรายมูลดูแลบริหารจัดการปี 2558

โดยคอลัมน์หมายเลข 7 และเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ภาค 1 ลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบโครงการนี้ ตามข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนปลายปี 2557 พบว่าประปาแบบผิวดินทั้ง 2 หมู่บ้าน ไม่เคยเปิดใช้งานนับตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จปี 2556 จึงทรุดโทรมพังเสียหายเพราะขาดการดูแล ทั้งที่ชาวบ้านเดือดร้อนต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

ขณะที่การตรวจสอบปี 2558 พบว่าประปาแบบผิวดินทั้ง 2 หมู่บ้านมีการแก้ไขแล้วตามข้อแนะนำของ สตง. โดยเปิดใช้งานในหมู่ที่ 1 ส่วนหมู่ที่ 3 ยังขาดน้ำดิบที่ใช้ทำน้ำประปา หน่วยงานที่รับผิดชอบรับปากจะรีบแก้ไขเพื่อเปิดใช้งานต่อไป

ล่าสุด คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่กลับไปติดตามการใช้งานประปาโครงการนี้ พบว่าประปาหมู่ที่ 1 ยังใช้งานได้ดี

ขณะที่ประปาแบบผิวดินหมู่ที่ 3 จนถึงขณะนี้ผ่านมาเกือบ 5 ปี แต่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ทั้งที่กรมทรัพยากรน้ำก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำให้ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 3 ผลจากการไม่ได้ใช้งานนานเกือบ 5 ปี สิ่งปลูกสร้างจึงทรุดโทรมพังเสียหาย เพราะขาดการดูแลรักษา

นายก อบต.ทรายมูล จะชี้แจงสาเหตุที่ยังไม่เปิดใช้งานประปาแบบผิวดินหมู่ที่ 3 และวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไร ติดตามได้วันพรุ่งนี้

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7