คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจประปาแบบผิวดิน อบต.ทรายมูล ตอนที่ 2

วันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

การตรวจสอบโครงการประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ  สตง.ภาค 1 ตั้งแต่ปี 2557 ตามที่ได้รับร้องเรียนพบว่าประปาแบบผิวดินทั้ง 2 หมู่บ้านนี้ไม่เคยเปิดใช้งาน จึงทรุดโทรมพังเสียหาย ทั้งที่ก่อสร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2556 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ทำสัญญาจ้างเอกชนให้ก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2555 ค่าจ้างเกือบ 6 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ให้ชาวบ้าน โดยมอบให้ อบต.ทรายมูลบริหารจัดการ

จากนั้นติดตามตรวจสอบปี 2558 พบว่าประปาแบบผิวดินทั้ง 2 หมู่บ้าน มีการแก้ไขแล้วตามข้อแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง. โดยเปิดใช้งานประปาหมู่ที่ 1 ส่วนหมู่ที่ 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำดิบ  เพื่อใช้ทำน้ำประปาหมู่บ้านให้แล้วรอขั้นตอนการผลิตน้ำประปาส่งต่อให้ชาวบ้านใช้

ล่าสุด วันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมาคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน กลับไปติดตามการใช้งานประปาโครงการนี้ พบว่าประปาหมู่ที่ 1 ยังใช้งานได้ดี แต่หมู่ที่ 3 ยังไม่เปิดใช้งานทั้งที่ผ่านมาเกือบ 5 ปี มันเกิดอะไรขึ้น ?

ชาวบ้านหมู่ที่ 3 จะได้ใช้น้ำประปาเมื่อใด              

นายก อบต.ทรายมูลยังระบุว่าปี 2563 ชาวบ้านหมู่ที่ 3 จะได้ใช้น้ำประปาที่ผลิตจากการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีราคาถูกกว่าของ อบต.ทรายมูล

จะเห็นได้ว่า ผลจากการตรวจสอบโครงการประปาหมู่บ้านที่ อบต.ทรายมูล เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทำให้มีการใช้งานประปาแบบผิวดิน นี่ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะทุกฝ่ายในฐานะเจ้าของเงินแผ่นดินร่วมมือกันคอลัมน์หมายเลข 7 จะตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป จนกว่าประปาแบบผิวดินหมู่ที่ 3 เปิดใช้งาน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7