พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จับประเด็นเป็นข่าว : ทักษะพูดคุยกับคอมพิวเตอร์

วันที่ 7 ต.ค. 2561 เวลา 19:54 น.

Views

ในปัจจุบันคุณสมบัติที่ช่วยให้หางานทำได้ง่าย ไม่ได้มีแค่วุฒิการศึกษา และความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวแล้ว ติดตามเรื่องนี้ใน จับประเด็นเป็นข่าว กับคุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

เมื่อก่อนถ้าต้องการหางานทำที่ดี เงินเดือนสูง ๆ ต้องมีคุณสมบัติด้านการใช้ภาษา ยิ่งได้หลานภาษาโอกาสได้งานมีมากและก้าวหน้ารวดเร็ว แต่ปัจจุบันแค่ภาษาอย่างเดียวสู้ผู้ที่มีทักษะด้าน "โค้ดดิ้ง" (Coding) ไม่ได้แล้ว

เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ ได้เข้ามาแย่งงานคนเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ สมองกล ระบบไอทีต่าง ๆ กำลังเข้ามาทดแทนแรงงานคนมากขึ้น คาดการณ์กันว่า งานในสหรัฐอเมริกากว่า 80 ล้านตำแหน่ง และในอังกฤษอีกกว่า 15 ล้านตำแหน่ง มีโอกาสถูกหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแย่งงานไปทำได้ง่าย ๆ

ประเทศไทยก็เช่นกัน โอกาสที่ระบบอัตโนมัติจะเข้ามาแย่งงานคนไทยมีสูงขึ้นมากขึ้น เพราะภาคธุรกิจไทยปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น จึงต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอที โดยเฉพาะทักษะด้าน "โค้ดดิ้ง"

"โค้ดดิ้ง" เป็นความสามารถในการเขียนคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ สั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ปฏิบัติตามที่เราต้องการ หรือพูดง่าย ๆ คุยกับคอมพิวเตอร์รู้เรื่อง เพื่อให้คอมพิวเตอร์ หรือระบบอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ทำงานตามที่เราต้องการได้

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป บังคับให้คนเราต้องพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ หรือระบบอัตโนมัติต่าง ๆ มากขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องส่งเสริมให้เด็กไทยเรียนรู้ "โค้ดดิ้ง" ให้มากขึ้น เพื่อให้ไทยก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ได้ตามเป้าหมาย

"โค้ดดิ้ง" ฟังดูเป็นเรื่องใหม่ เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องที่เด็กทุกคนฝึกฝนได้ เหมือนการเริ่มเรียนภาษาอักฤษตั้งแต่วัยเด็ก และเป็นเรื่องจำเป้นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เด็กเรียนจบออกมา เป็นผู้ที่พร้อมกับการพูดคุย สั่งการคอมพิเตอร์ได้ เพราะทักษะ "โค้ดดิ้ง" ถูกนำมาใช้กับทุกอาชีพมากขึ้น ทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการต่าง ๆ แม้แต่วงการแพทย์ และศิลปินต่าง ๆ ที่ล้วนต้องใช้ "โค้ดดิ้ง" เข้ามาช่วยงาน

การสร้างทักษะให้เด็กไทยเรียนรู้ "โค้ดดิ้ง" ไม่ได้ช่วยแค่ให้เด็กจบมามีงานทำ มีความก้าวหน้าในอาชีพเท่านั้น แต่ยังช่วยต่อยอดธุรกิจให้เติบโต แข่งขันกับต่างประเทศ ซึ่งจะผลักดันให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น

ทุกวันนี้เราต่างยอมรับว่า "ภาษา" เป็นสิ่งสำคัญ เด็กไทยต้องเรียนรู้ให้ได้มากกว่า 1 ภาษา แต่อนาคตอีกไม่นาน เก่งภาษาอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้ว ต้องมีทักษะ "โค้ดดิ้ง" ติดตัวอีกด้วย เพื่อให้ลูกหลานเราพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทมากขึ้น

Tag : จับประเด็นข่าว ทักษะพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง