คอลัมน์หมายเลข 7 : กกท.-กรมทางหลวง แก้ไข MOU ส่งมอบสนามกีฬา / ร้องเรียนโครงการน้ำดื่มประชารัฐ จ.นครปฐม

วันที่ 8 ต.ค. 2561 เวลา 06:52 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ มีความคืบหน้าการส่งมอบสนามกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจ้างกรมทางหลวงก่อสร้าง หลังล่าช้ากว่ากำหนด 3 ปี และกรณีร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการน้ำดื่มประชารัฐ จังหวัดนครนายก

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 ส่งมอบสนามกีฬา โครงการน้ำดื่มประชารัฐ น้ำดื่มประชารัฐ ทุจริตคอร์รัปชัน