พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ชาวบ้านทำประชาคม แก้ปัญหาโรงโม่หินในพื้นที่ จ.ชุมพร

วันที่ 8 ต.ค. 2561 เวลา 14:28 น.

Views

ชาวบ้าน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร รวมตัวแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโรงโม่หินในพื้นที่

ชาวบ้าน ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร รวมกันทำประชาคมเรื่องการต่ออายุสัญญาโรงโม่หินในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะถึงผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหา

จากการรวบรวมประเด็นปัญหาที่ชาวบ้านได้รับนั้น มีประเด็นหลัก ๆ คือ รถบรรทุกที่เข้า-ออก ทำให้เกิดฝุ่นละออง และเศษดิน เศษหิน ตกหล่นบนถนน จนทำให้เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุตามมา นอกจากนี้ คนขับรถบรรทุกยังขับรถเร็วทั้งที่เป็นพื้นที่ชุมชน และเสียงดัง แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการระเบิดหินในช่วงกลางคืนรบกวนเวลาพักผ่อนของชาวบ้าน

สำหรับการทำประชาคมในวันนี้ ทางโรงโม่หินได้ส่งตัวแทนมารับฟัง และรับข้อร้องเรียนของชาวบ้าน เพื่อนำกลับไปเสนอต่อผู้บริหาร ซึ่งในส่วนของชาวบ้านนั้นเห็นว่าอยากให้ผู้บริหารโรงโม่หิน เข้ามาร่วมรับฟังด้วยตนเองมากกว่า แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็พอใจ หากการทำประชาคมในครั้งนี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้

Tag : 7สีช่วยชาวบ้าน ประชาคมแก้ปัญหาโรงโม่หิน โรงโม่หิน ร้องเรียนโรงโม่หิน ชุมพร