คอลัมน์หมายเลข 7 : กกท.-กรมทางหลวงแก้ไข MOU สนามกีฬา ตอนที่ 2

วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบต่อจากเมื่อวานนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวง แก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU เพื่อส่งมอบสนามกีฬา งบประมาณ 1,200 ล้านบาท

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ระบุ รายละเอียดของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ที่อธิบดีกรมทางหลวง และรักษาการผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ลงนามแก้ไขก่อนพ้นวาระวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อปลดล็อกการส่งมอบสนามกีฬา จากเดิมที่ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวงทำไว้ปี 2555 ระบุให้กรมทางหลวงต้องก่อสร้างสนามกีฬาเสร็จส่งมอบทั้งโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงจะตรวจรับมาใช้ประโยชน์ได้ 

คอลัมน์หมายเลข  7 ขยายผลตรวจสอบโครงการนี้ร่วมกับสตง.ตั้งแต่ปี 2559 สตง. พบว่า มติคณะรัฐมนตรีปี 2553 อนุมัติในหลักการให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด แต่กกท.ไม่ประกวดราคาหาผู้รับจ้าง ไปทำ MOUในปี 2555 จ้างกรมทางหลวงก่อสร้างสนามกีฬา 9 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด งบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท

การทำ MOU นี่เองที่เปิดช่องให้มีการเบิกงบประมาณไปมากกว่าปริมาณงานที่ทำ เช่น สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ค่าก่อสร้างกว่า 150 ล้านบาท เบิกเงินเหลือแค่ 200,000 บาท แต่มีงานยังไม่ได้ทำตอนนั้นอีกกว่า 40 % ล่าสุด ป.ป.ช.ได้รับเรื่อง

แล้วอยู่ระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริง ขณะเดียวกันนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำ MOU เพื่อหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย

คาด นับจากนี้อีก 2 เดือน การกีฬาแห่งประเทศไทยจะเริ่มตรวจรับสนามกีฬาในบางรายการ เพื่อให้ประชาชนใช้งานได้

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7