พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น

วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น  ครั้งที่  10 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรับรองยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว  ค.ศ.  2018 ซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือตาม 3 แนวทาง คือยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการดำเนินการตามแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 - 2023
              
พร้อมกล่าวว่า  ไทยมุ่งมั่นร่วมมือกับญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา   โดยมีเป้าหมายพัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  ซึ่งถือเป็นสายน้ำแห่งมิตรภาพและความร่วมมือ โดยเชื่อว่าการเชื่อมโยงต่างๆ จะนำไปสู่เสถียรภาพ สันติภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งสร้างความกินดีอยู่ดีให้ประชาชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
              
ทั้งนี้  ยุทธศาสตร์ดังกล่าว กำหนดให้ปี ค.ศ. 2019 เป็น "ปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่นกับลุ่มน้ำโขง  2019"  เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปี ของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น  และหลังการประชุมได้มีพิธีมอบของขวัญ ในโอกาสการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนกระชับมิตรระหว่างประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขงและญี่ปุ่นด้วย