เร่งแก้ปัญหาน้ำในคลองละลมโบราณ มีสีเขียวขุ่น ส่งกลิ่นเหม็น จ.บุรีรัมย์

วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 17:12 น.

Views

คลองละลมโบราณ จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดปัญหาน้ำมีสีเขียวขุ่น มีกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่อชุมชนริมคลอง และกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด

นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ตรวจสอบคลองละลมโบราณลูกที่ 2 มีสภาพน้ำเป็นสีเขียว ลอยเป็นตะกอน และส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่อชุมชนริมคลอง ส่วนสาเหตุคาดว่าช่วงฝนตกหนักได้ชะล้างสิ่งปฏิกูล และเศษขยะไหลลงคลอง อีกทั้งไม่มีการไหลเวียนของน้ำ ประกอบกับมีวัชพืชหมักหมม จึงทำปฏิกิริยา เกิดตะกอนสีเขียวลอยตัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำ และส่งกลิ่นเหม็น
        
ที่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้นำน้ำจากคลองละลมโบราณทั้ง 6 ลูก ส่งไปตรวจคุณภาพน้ำทุก 3 เดือน เพื่อหาค่าออกซิเจน และจุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ ผลการตรวจคุณภาพน้ำค่า BOD อยู่ที่ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกินค่ามาตรฐาน คือ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร หากค่า BOD เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร จะส่งผลให้น้ำเสีย

อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลฯ ได้เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด ให้สภาพน้ำในคลองกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน คลองละลมโบราณ ปัญหาน้ำมีสีเขียวขุ่น น้ำเสีย น้ำคลองเสีย บุรีรัมย์ คลองละลม คลองละลม น้ำเสีย น้ำเน่า