เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 9 ต.ค.61

วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 18:16 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 9 ต.ค.61

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
พิธีกร : พลวัชร ภู่พิพัฒน์

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 9 ตค 61 มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 9 ตค 61