สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนมหาวิทยาลัยเกนต์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการสัตวแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ และด้านการวิจัยทางการแพทย์

วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนมหาวิทยาลัยเกนต์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการสัตวแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ และด้านการวิจัยทางการแพทย์ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเกนต์ ราชอาณาจักรเบลเยียม โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกนต์ เบลเยียม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์