ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้

วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

ค่ำวานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธาณสุข และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงระจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

จากนั้นทรงร่วมบันทึกเทปรายการ "ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้" ช่วง "TALK TO THE PRINCESS" ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม สำหรับรายการ "ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้" เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบี นัมเบอร์วัน กับสมาชิกฯ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดด้วย โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30-21.30 น.

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้ TALK TO THE PRINCESS ตอบจดหมายสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ทูบี นัมเบอร์วัน