มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพ เตรียมพร้อมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ

วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 20:11 น.

Views

ที่โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพ จำนวน 4,000 ถุง เพื่อเตรียมพร้อมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ภายในมีสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องกระป๋อง ยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องนุ่งห่ม โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพกว่า 500 คน อาทิ อาสากาชาด สภากาชาดไทย, กำลังพลกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก, สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, นักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มสมาชิกจิตอาสาสนามหลวง

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ถุงยังชีพ