ชาวบ้านชัยภูมิกว่า 60 คน ฮือต้านการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซาง หลัง ครม.เห็นชอบ

วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 06:52 น.

Views

ชาวบ้านกว่า 60 คน ในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รวมกลุ่มต่อต้านการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซาง หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้น

ชาวบ้านแก้งตาดไซ ในตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กว่า 60 คน รวมกลุ่มต่อต้านคัดค้านการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซาง หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างดังกล่าว พร้อมให้กรมชลประทานเริ่มสำรวจ และออกแบบอ่างเก็บน้ำห้วยซาง

หากเริ่มก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน 63 คน ซึ่งจัดเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. 4-01 กว่า 1,000 ไร่ ที่ภาครัฐให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินมาเป็นเวลานาน หลังพบเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ ปรากฎว่าชาวบ้านเริ่มไม่พอใจ เนื่องจากภาครัฐยังไม่ได้ประชาคมสำรวจความคิดเห็นส่วนใหญ่ของชาวบ้าน

ก่อนหน้านี้ ทางผู้นำชุมชนได้ประกาศให้ชาวบ้านทราบว่าจะไม่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซาง แต่จู่ ๆ โครงการดังกล่าวกลับถูกเสนอเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรี แม้ว่าชาวบ้านจะรวมกลุ่มยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกษตรสมบูรณ์มาหลายครั้ง
 
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรณีที่มีการนำโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซางเข้าพิจารณาในการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดบุรีรัมย์ กระทั่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ไม่หมายความว่าทางภาครัฐจะดำเนินการได้ทันที ซึ่งคงต้องรับฟังความคิดเห็น เพื่อทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด

Tag : สนามข่าว 7 สี อ่างเก็บน้ำห้วยซาง สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซาง สร้างอ่างเก็บน้ำ สร้างอ่างเก็บน้ำ ชัยภูมิ