อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงดาบเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ทำผิดกฎหมาย 5 แห่ง ใน กทม.

วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบปราบผู้กระทำผิดกฎหมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ 5 แห่ง หลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ เนื่องจากไม่มีใบค้าซากสัตว์ปีก เจ้าหน้าที่จึงได้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000 บาท นอกจากนี้ยังตรวจพบโรงฆ่าสุกร 4 แห่ง กระทำผิดกฎหมาย กรณีฆ่าสัตว์ไม่ตรงตามวันและเวลาเปิด-ปิดโรงฆ่าสัตว์ หรือฆ่าสัตว์ในวันพระ โทษคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, รวมทั้งฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งการฆ่าสัตว์ โทษปรับตามรายตัว ตัวละ 20,000 บาท ซึ่งเจ้าของโรงฆ่าสัตว์เสียค่าปรับไปกว่า 200,000 บาท 
   
ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ รับทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที

Tag : โรงฆ่าสัตว์ผิดกฎหมาย โรงฆ่าสัตว์