เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 10 ต.ค.61

วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 18:12 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 10 ต.ค.61

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
พิธีกร : ดร.วรินทร โพนน้อย, ศตกมล วรกุล

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 10 ตค 61 มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 10 ตค 61 ดร.วรินทร โพนน้อย ศตกมล วรกุล