โรคหัดระบาดจังหวัดยะลา เสียชีวิตแล้ว 5 คน ติดโรคอีกกว่า 200 คน

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

พื้นที่การแพร่ระบาดของโรคหัด พบกระจายใน 8 อำเภอ ของจังหวัดยะลา มีเด็กเสียชีวิตแล้ว 5 คน และติดโรคอีกกว่า 200 คน พบมากในบริเวณพื้นที่ชายขอบ ทำให้สำนักงานสาธารณสุข ต้องเร่งการรณรงค์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเนื่องจากการลงพื้นที่พบว่าชาวไทยมุสลิมบางกลุ่ม ปฏิเสธที่จะนำลูกหลานเข้ารับการฉีดวัคซีน เพราะมีความเชื่อว่าวัคซีนป้องกันโรคหัดมีสารสกัดมาจากสุกร บางกรณี รุนแรงถึงขั้นลงโทษลูกหลานตัวเองที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

อาการของโรค สังเกตจากมีไข้ น้ำมูกไหล ไอ ตาแดง ตาแฉะ และกลัวแสงสว่าง หากถึงขั้นรุนแรงจะมีผื่นนูนขึ้นที่หน้าและไรผมก่อนลุกลามไปทั่วร่างกาย 

การป้องกันทำได้โดยรับการฉีดวัคซีน 2 ครั้ง ครั้งแรก อายุ 9-12 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุครบ 2 ขวบครึ่ง

Tag : โรคหัดระบาด