ชุมชนท่องเที่ยวกลางดง จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

ที่บ้านป่าโมง ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีพิธีเปิดกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม OTOP นวัตวิถี โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธาน งานนี้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
              
สำหรับบ้านป่าโมง ตำบลภูเงิน เป็นแหล่งผลิตผัก ผลไม้รายใหญ่ ส่งออกตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และเป็นแหล่งทุเรียนดินภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษ
              
สอดคล้องกับที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ผลักดันการขายสินค้า OTOP ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวิถีวัฒนธรรมชนบท และเป็นการนำลูกหลานกลับบ้านอยู่กับครอบครัวนั่นเอง