จังหวัดอุทัยธานีเปิดตลาดริมถนนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

ผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง หนึ่งในสินค้าพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ถูกนำมาวางขายรวมกับสินค้าทางการเกษตร และอาหารพื้นเมือง บริเวณริมถนนสายบ้านไร่ - แก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเปิดช่องทางการกระจายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในอำเภอบ้านไร่ อาทิ ต้นไม้ยักษ์ อายุ 300 ปี วัดถ้ำเขาวง และชุมชนลาวครั่งบ้านสะนำ ที่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยอดีต ยึดอาชีพทอผ้าลายโบราณ ที่จะนำไปขายบริเวณริมถนนสายบ้านไร่ - แก่นมะกรูด และส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
              
ซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าตลาดซาวไฮ่ เปิดขายทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งสินค้าและอาหารพื้นเมือง จะแตกต่างกันไปทุกสัปดาห์ เพราะเปิดโอกาสให้คนในชุมชนนำมาวางขาย สร้างรายได้ และสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่แวะรับประทานอาหารพื้นบ้าน และเลือกซื้อสินค้าชุมชนไปเป็นของฝาก