สัญญาก่อสร้างอาคารใหม่ ตม.ส่อแววทุจริต

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นี่เป็นสภาพการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่ด้านหลังกองปราบปราม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2557 กำหนดแล้วเสร็จในต้นปี 2561 แต่จนถึงขณะนี้การก่อสร้างอาคารตามแบบดำเนินการได้เพียง 68% เท่านั้น และอาคารจอดรถขนาด 6 ชั้น ก็ยังไม่เริ่มวางเสาเข็ม ทั้งที่ระยะเวลาที่ขยายออกมาอีก 1 ปี ใกล้เข้ามาทุกที
 
และจากการตรวจสอบ พนักงานก่อสร้างภายในไซต์งานส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน และมีไม่ถึง 200 คน ไม่เหมาะสมกับขนาดของโครงการ บางคนโยกจากอีกไซต์งาน
 
พลตำรวจตรีกฤษกร พลีธัญญวงศ์ รักษาราชการรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูความคืบหน้าในการก่อสร้าง กล่าวว่าพบหลายสาเหตุที่ทำให้โครงการล่าช้า แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ โครงการนี้ส่อไปในทางมิชอบเพราะมีการรวมสัญญาการก่อสร้างจาก 5 สัญญา เหลือเพียงสัญญาเดียว ลักษณะใกล้เคียงกับการก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรทั่วประเทศที่มีปัญหา

นอกจากนี้ยังกล่าวว่าการตรวจสอบในเชิงลึกยังพบบริษัทคู่สัญญาการก่อสร้างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปถึงนายตำรวจใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย หากพบสัญญามีปัญหาอย่างที่มีการตรวจสอบเบื้องต้นและเป็นต้นเหตุล่าช้า ก็อาจต้องยกเลิกสัญญาการก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดความเสียหายนับ 1,000 ล้านบาท