คอลัมน์หมายเลข 7 : วิธีแก้ปัญหาสนามกีฬาร้าง อ.พนนทวน ตอนที่ 1

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

สนามกีฬาอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ตั้งแต่ปี 2555-2560 พบสนามกีฬาไม่ได้ใช้งานถูกทิ้งร้างจนพังเสียหาย ทั้งที่อยู่ติดกับสถาบันการศึกษาและถนนสายหลักของอำเภอพนมทวน
              
สนามกีฬาอำเภอพนมทวน ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 5,100,000 บาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีของบประมาณสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 30 กันยายน 2539 ก่อสร้างสนามกีฬา 9 รายการ บนพื้นที่ราชพัสดุรวม 86 ไร่ หลังก่อสร้างเสร็จ และเปิดใช้งานปี 2540 พบหลักฐานว่า เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเพียง 2 ครั้ง 
              
จากนั้นปี 2546 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ยุบหน่วยงานรวมเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่ไม่ได้รับโอนให้ดูแลสนามกีฬาอำเภอพนมทวน  จึงขาดการดูแลกลายเป็นสนามกีฬาร้างมีต้นไม้และวัชพืชขึ้นรก เป็นที่มั่วสุมของพวกมิจฉาชีพ
              
ผลจากการตรวจสอบสนามกีฬาแห่งนี้ ครั้งแรกวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 จุดประกายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตื่นตัวร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเพื่อพลิกฟื้นสนามกีฬาอำเภอพนมทวน  ที่ทิ้งร้างมานาน 20 ปีให้กลับมามีชีวิตชีวา  ด้วยการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ทำความสะอาด ตัดต้นไม้และวัชพืชที่ขึ้นรก เพื่อให้สนามกีฬากลับมาใช้งานได้ ให้คุ้มค่ากับเงินแผ่นดินที่จ่ายไปแล้ว
              
ล่าสุด วันอังคารที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา  คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ซึ่งเคยร่วมตรวจสอบโครงการนี้สมัยเป็นผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่กลับไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา พบว่าสนามกีฬาอำเภอพนมทวน ไม่มีการใช้งานจึงมีสภาพรกร้างเหมือนเดิม
              
ขณะที่การประชุมหน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอพนมทวน นำปัญหาสนามกีฬาอำเภอพนมทวนมาหารือ เพื่อหาทางออก 
              
วันพรุ่งนี้ ติดตามคณะทำงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งขึ้นมาแก้ไขปัญหานี้ มีแนวทางชัดเจนแล้ว ชาวกาญจนบุรีจะได้ใช้งานสนามกีฬาอำเภอพนมทวนแน่นอน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7