ช่อง 7HD” มอบเงิน 2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 14:38 น.

Views

สืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์สึนามิที่เกาะซูลาเวซี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก รวมทั้งมีอาคารบ้านเรือนเสียหายอย่างหนัก เป็นเหตุให้มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นวงกว้าง 

ช่อง 7HD ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงได้ร่วมมอบเงินบริจาคในนามสถานีฯ จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์สึนามิในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการนี้ คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางเอกสาว พีชญา วัฒนามนตรี เป็นตัวแทนช่อง 7HD เข้ามอบเงินจำนวนดังกล่าว ผ่านศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล หรือนำเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไปอินโดนีเซีย(FROM HEART OF THE THAI PEOPLE TO INDONESIA) เลขที่บัญชี 067– 0– 13037 – 0 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2283 4900 และ 0 2283 4901 ในวันและเวลาราชการ

Tag : เที่ยงบันเทิง