นายกฯ สั่งทบทวน! พ.ร.บ. หมา-แมว หวั่นค่าปรับเป็นภาระแก่ประชาชน

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 15:45 น.

Views

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึงที่กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ว่า นายกรัฐมนตรีมีความกังวลเรื่องนี้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เสนอกฎหมายนี้ มีความตั้งใจแก้ปัญหาด้วยการขึ้นทะเบียนไม่ให้ทอดทิ้งสัตว์โดยไม่มีความรับผิดชอบ

แต่นายกรัฐมนตรีให้ข้อสังเกตว่า ขอให้กลับไปหารือและทบทวนเรื่องอัตราค่าปรับ การขึ้นทะเบียน และรายละเอียดต่างๆ ที่จะมีผลกระทบกับประชาชน จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาหาข้อสรุปก่อนเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

นายพุทธิพงษ์บอกด้วยว่า ขณะนี้ยังไม่ถึงกับถอนร่างกฎหมาย แต่เป็นการทบทวน ซึ่งข้อดีของพระราชบัญญัตินี้มีมาก แต่การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ ไม่ให้กระทบกับประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง หากทุกคนขึ้นทะเบียนได้ก็ถือเป็นเรื่องดี แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

Tag : พ.ร.บหมาแมว ขึ้นทะเบียนหมาแมว