พระหวั่น พ.ร.บ.ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ทำคนแห่ปล่อยวัดเพิ่ม วอนหาทางออก

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 15:45 น.

Views

ก่อนหน้านี้ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาเปิดเผยถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
         
จาก ร่าง พ.ร.บ.เดิม เมื่อปี 2557 ยังไม่ปรากฏบทบัญญัตินำสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียน ทำให้ยากต่อการควบคุม และก่อให้เกิดการปล่อยปะละเลย ทิ้งสัตว์เลี้ยงให้อดอาหาร ให้ถูกรถชน และไปทำร้ายผู้คน ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมามากมาย

เพื่อขจัดปัญหาของสังคมที่จะเกิดขึ้น เพื่อคุ้มครองดูแลสัตว์ที่มีอยู่ ไม่ปล่อยให้ก่อความรำคาญต่อผู้อื่น จึงต้องนำไปขึ้นทะเบียน โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 450 บาทต่อ 1 ตัว แยกเป็นดังนี้

1. ค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียน ฉบับละ 50 บาท
2. ค่าสมุดประจำตัวสัตว์ เล่มละ 100 บาท
3. ค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ตัวละ 300 บาท

หากเจ้าของไม่ดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นของรัฐมีอำนาจเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 25,000 บาท

ล่าสุด พระครูปลัดกวีวัฒน์ รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ กำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง ต้องนำสัตว์ไปขึ้นทะเบียน หากไม่ทำ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเปรียบเทียบปรับ ซึ่งเกรงว่าหากหน่วยงานรัฐไม่ทำความเข้าใจหรือหาทางออกให้ประชาชน จะทำให้คนนำสุนัข-แมวมาปล่อยวัดมากขึ้น เพราะค่าขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวอยู่ที่ตัวละ 450 บาท

และอยากขอให้รัฐบาลหาช่องทางที่เหมาะสมให้แก่วัดหรือสถานรับเลี้ยงที่มีสุนัขและแมวจรจัด ที่คนนำมาปล่อยไว้ด้วย เนื่องจากบางวัดและสถานรับเลี้ยงในขณะนี้ มีสุนัข-แมวที่คนนำมาปล่อยไว้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจ เพราะไม่เช่นนั้น เจ้าอาวาสหลายวัดอาจจะมีความผิดแบบไม่รู้ตัว

Tag : ขึ้นทะเบียนสุนัข ขึ้นทะเบียนสุนัขแมว ขึ้นทะเบียนแมว ขึ้นทะเบียนสัตว์หมาแมว ขึ้นทะเบียนสัตว์