สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขับร้องเพลงร่วมกับวงดนตรีสุนทราภรณ์

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

ค่ำวานนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ "สุนทราภรณ์ถวายความจงรักภักดี" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 ซึ่งมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านดนตรีไทย และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ด้านคีตศิลป์ให้คงอยู่สืบไป

ในการนี้ ทรงขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ รวม 4 เพลง ประกอบด้วย เพลงไร้รักไร้ผล จุฬาตรีคูณ คะนึงครวญ และไทยรวมกำลัง สร้างความประทับใจแก่ผู้ชม และเป็นขวัญกำลังใจแก่ศิลปินสุนทราภรณ์ และศิลปินรับเชิญที่ไปร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งเพลงไร้รักไร้ผล และเพลงไทยรวมกำลัง ได้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ ชวนรักชาติ และพระร่วง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มาเป็นคำร้อง และครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้ประพันธ์ทำนองในราวปี 2485 เพื่อปลุกใจให้เกิดความรักสามัคคี และปลุกใจให้ประชาชนในชาติร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษาชาติไทยให้เจริญวัฒนา

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สุนทราภรณ์ถวายความจงรักภักดี มูลนิธิสุนทราภรณ์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สุนทราภรณ์