องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจด้านศาสนา พร้อมเชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่จังหวัดยะลา

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เดินทางไปยังวัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โอกาสนี้ได้สักการะพระประธาน กราบนมัสการเจ้าอาวาส และถวายสังฆทาน จากนั้นได้กล่าวเชิญชวนชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีน และผู้นำทุกคนให้ร่วมกันสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งหมายถึงการรู้รักสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละเชื้อชาติ และร่วมกันทำกิจกรรมบางอย่างที่ทำร่วมกันได้ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามสถานการณ์ของบ้านเมืองทุกด้าน ทุกพื้นที่ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือให้ชายแดนใต้กลับคืนสู่ความสุข

จากนั้น ได้เยี่ยมชมของดีเมืองยะลา และสินค้าโอทอป อาทิ ส้มโชกุน ชาชัก ผ้าปาเต๊ะ และเครื่องจักสาน สำหรับวัดพุทธาธิวาส เดิมชื่อว่า วัดเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี 2460 ภายในมีพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานนามอันมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรม เป็นพระมหาธาตุเจดีย์แบบทวาราวดีศรีวิชัย ซึ่งจำลองจากพระพุทธรูปฉลองพระองค์ที่ประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

ช่วงบ่าย เดินทางไปยังวัดโพธิสัตโต เจ้าแม่กวนอิมเบตง อำเภอเบตง เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม พร้อมพบปะราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งอยู่ระหว่างรักษาศีลกินเจ โดยต่างมีความรู้สึกร่วมกันถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรชาวอำเภอเบตง โดยยึดถือหลักการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิมอย่างมีความสุขมาเป็นเวลาช้านาน แม้จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ ดาบตำรวจ อภิศักดิ์ ไชยนา, ดาบตำรวจ สุรชัย นรินทร์ และดาบตำรวจ มีชัย กิตติศัพท์ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการรถหุ้มเกราะ วี-150 หมวดตำรวจตระเวนชายแดน 4301 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 สถานียุทธศาสตร์สุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายซุ่มยิง บริเวณถนนสายรือเสาะ-สุวารี บ้านปูโป ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Tag : องคมนตรี เชิญดอกไม้พระราชทาน สิ่งของพระราชทาน เหตุการณ์ความไม่สงบ ยะลา