สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยตรวจรักษาประชาชนที่เขตหลักสี่ และพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

ที่เคหะชุมชนบางบัว เขตหลักสี่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกตรวจรักษา พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนเขตหลักสี่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีกิจกรรมตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป, ทดสอบสมรรถภาพทางกาย, กายภาพบำบัดลดปวด, เจาะเลือดหาภาวะความเสี่ยงเบาหวาน และตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด พร้อมพระราชทานชุดยาสามัญประจำบ้าน และอาหารให้กับผู้มาเข้ารับบริการ ซึ่งมีจำนวน 201 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยผู้มารับบริการทุกคนต่างปลื้มปีติ และสานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประชาชนในทุกพื้นที่

ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพและยาพระราชทาน จำนวน 445 ชุด มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อำเภอพระแสง, โรงเรียนบ้านเขาสามยอด อำเภอเคียนซา และโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น ตามที่ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่ 1-5 ตุลาคมที่ผ่านมา มีพื้นที่ประสบภัย 4 อำเภอ คือ อำเภอพระแสง เคียนซา คีรีรัฐนิคม และอำเภอพนม รวม 8 ตำบล 52 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 640 ครัวเรือน 1,985 คน เสียชีวิต 1 ราย บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 27 หลัง นอกจากนี้ยังมีปศุสัตว์ พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์เสียหายจำนวนมาก โดยทางจังหวัดได้สั่งการให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือ และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตรวจสุขภาพประชาชน