พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมทรัพยากรน้ำ สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 06:58 น.

Views

กรมทรัพยากรน้ำ สำรวจพื้นที่ประสบแล้งซ้ำซาก เพื่อเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาประชาชนขาดแคลนน้ำ ช่วงฤดูแล้ง

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยภายหลังที่ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้เตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ว่าได้ให้สำรวจทั่วประเทศว่ามีพื้นที่ใดบ้าง ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก เพื่อติดตามแก้ไขปัญหา และสั่งระดมเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ ให้สามารถลงพื้นที่ได้ทันที พร้อมประสานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้นำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ ส่วนแผนระยะยาวจะเร่งพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

ขณะที่การบริหารจัดการน้ำใน 25 ลุ่มน้ำ ได้จัดตั้งเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขึ้น ดึงประชาชนมาร่วมเป็นเครือข่าย ดูแล อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และให้ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะปัญหาขยะ ในแหล่งน้ำที่กำลังเป็นปัญหาไหลออกสู่ทะเล กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

Tag : สนามข่าว 7 สี ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง พื้นที่ประสบภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ำ