คอลัมน์หมายเลข 7 : วิธีแก้ปัญหาสนามกีฬาร้าง อ.พนมทวน ตอนที่ 2

วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ใช้เวลาเกือบ 7 ปีร่วมกับ สตง. ตรวจสอบปัญหาสนามกีฬาร้าง ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้มีคำตอบที่เป็นบทสรุปการทำงานเรื่องนี้

นายณรงค์  รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ยืนยันกับคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนซึ่งสมัยเป็นผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ลงพื้นที่ร่วมกันพร้อมกับเจ้าหน้าที่ สตง. ตรวจสอบสนามกีฬาร้างแห่งนี้ที่อำเภอพนมทวน ตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบัน ขยายผลจากข้อมูลของชาวบ้าน ส่งผลให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหานี้ จากสนามกีฬาที่ถูกทิ้งร้างร่วม 20 ปีนับจากก่อสร้างเสร็จปี 2540 แต่เปิดใช้งานเป็นทางการเพียง 2 ครั้งเท่านั้น ขณะนี้มีคำยืนยันชัดเจนแล้ว สนามกีฬาอำเภอพนมทวนจะกลับมาเปิดใช้งานอย่างแน่นอน

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหานี้ หลังจากคอลัมน์หมายเลข7 ลงพื้นที่เกาะติดเสนอข่าวสนามกีฬาร้างแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงตั้งคณะทำงานจากทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานจังหวัด อำเภอพนมทวน และท้องถิ่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สตง.เพื่อประชุมหารือจนได้ข้อยุติ ให้สำรวจทรัพย์สินสนามกีฬาอำเภอพนมทวน และนำขึ้นทะเบียน เพื่อมอบให้หน่วยงานท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป                                         

สำหรับทรัพย์สินสนามกีฬาอำเภอพนมทวน ปัจจุบันมีมูลค่าเหลือเพียง 700,000 บาท จากกว่า 5,100,000 บาท ในปี 2539 ที่ใช้ก่อสร้างสนามกีฬา 9 รายการ ไม่รวมที่ดินรัฐกว่า 88 ไร่ที่ใช้ก่อสร้าง ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอสนับสนุนงบจากการกีฬาแห่งประเทศไทย

ตามแผนงานนี้หน่วยงานท้องถิ่น ที่จะมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสนามกีฬาอำเภอพนมทวน คือ อบจ.กาญจนบุรี              

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7