เปิดกฎหมาย ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงในต่างประเทศ พบตัวเลขค่าธรรมเนียมสูงลิ่ว

วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 15:45 น.

Views

ประเทศเนเธอร์แลนด์กำหนดให้สุนัขทุกตัวในประเทศต้องขึ้นทะเบียน และเก็บภาษีถือครองสุนัขเป็นรายปี เจ้าของต้องจ่ายภาษีให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ ซึ่งจะแตกต่างกันไป

โดยสุนัขตัวแรกจะเก็บอัตราตัวละ 112.80 ยูโรต่อปี หรือปีละ 4,274 บาท สุนัขตัวที่ 2 อัตราตัวละ 176.76 ยูโรต่อปี หรือปีละ 6,700 บาท และสุนัขตัวที่ 3 อัตราตัวละ 224.16 ยูโรต่อปี หรือปีละ 8,500 บาท หมายความว่า ยิ่งมีสุนัขมากเท่าไรก็ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงมากยิ่งขึ้นเป็นเงาตามตัว

ประเทศไอร์แลนด์เหนือมีกฎหมายบังคับว่า สุนัขและแมวทุกตัวต้องขึ้นทะเบียนกับรัฐบาล และเจ้าของต้องจ่ายค่าใบอนุญาตครอบครองในอัตราตายตัวปีละ 12.50 ปอนด์สเตอร์ลิง หรือประมาณปีละ 540 บาท

ประเทศเยอรมนีมีการจัดเก็บภาษีผู้เลี้ยงสุนัขและแมวแตกต่างกันตามเขตปกครองที่อาศัยอยู่ เช่น กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี จัดเก็บตัวละ 140 ยูโรต่อปี หรือปีละ 5,300 บาท หากมีสุนัขและแมวมากกว่า 1 ตัว ตัวต่อๆ ไปจะถูกเก็บภาษีในอัตราตัวละ 180 ยูโรต่อปี หรือปีละ 6,820 บาท

ประเทศนิวซีแลนด์มีกฎข้อบังคับให้สุนัขและแมวทุกตัวที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เจ้าของต้องนำมาขึ้นทะเบียน ฝังไมโครชิพ ติดป้ายแท็ก ซึ่งจะเปลี่ยนสีทุกปี แต่ไม่มีการจัดเก็บภาษีสุนัขและแมว มีเพียงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการฝังไมโครชิพและลงทะเบียนเท่านั้น

ประเทศญี่ปุ่นมีกฎข้อบังคับว่าทุกคนที่นำสุนัขมาเลี้ยงต้องไปลงทะเบียนที่เทศบาลหรือสถานสาธารณสุขท้องถิ่นทันที ซึ่งจะระบุเจ้าของที่พักอาศัย จากนั้นจะได้ป้ายอนุญาตเลี้ยงสุนัขติดไว้กับปลอกคอตลอดเวลา โดยจะเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนขอใบอนุญาตราว 3,000 เยน หรือราว 900 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขการซื้อ-ขายสัตว์เลี้ยง เช่น ห้ามแยกลูกสุนัขหรือแมวจากแม่ 56 วันหลังคลอด ห้ามร้านค้าซื้อ-ขายสัตว์เลี้ยงก่อนเวลา 08.00 น. และหลัง 20.00 น. เพราะการเปิด 24 ชั่วโมง จะมีผลต่อสุขภาพของสัตว์ รวมทั้งการทำโครงการจิตอาสา TNR ร่วมกับคนในท้องถิ่นและองค์กรช่วยเหลือ และควบคุมสุนัขจรจัด คือการดักจับ (trab) ทำหมัน (neuter) ปล่อยคืน (release) ช่วยเหลือสุนัขจรจัดเพื่อลดจำนวนสุนัขจรจัดและแมวในระยะยาว

ส่วนประเทศสิงคโปร์มีกฎระเบียบในการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างเข้มงวด โดยกำหนดอายุผู้เลี้ยงและสมาชิกในครอบครัวอุปถัมภ์ คือต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และห้ามสมาชิกในครอบครัวอุปถัมภ์มีเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีเด็ดขาด

รวมถึงต้องแสดงเอกสารก่อนเลี้ยง เช่น เอกสารการเสียภาษี, โฉนดที่ดิน, เอกสารการอนุญาตให้เลี้ยงในพื้นที่อาศัย รวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมที่มีความแปรผันตามอายุสุนัข คือ สุนัขอายุมากค่าธรรมเนียมน้อย และก่อนรับเลี้ยงจะต้องทำความคุ้นเคยกับสุนัขก่อน

Tag : ลงทะเบียนหมาแมว พรบ ทารุณกรรมสัตว์