รมว.เกษตรฯ แจง กฎหมายขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว หาทางยกเว้นไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม

วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 15:45 น.

Views

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ ยังต้องพิจารณาอีกหลายขั้นตอนกว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมาย และสิ่งที่เป็นผลกระทบประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมวคือการนำมาขึ้นทะเบียนและจ่ายค่าขึ้นทะเบียน 450 บาทต่อตัวนั้น รายละเอียดคือค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียน 50 บาท สมุดประจำตัวสัตว์ 100 บาท และเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ คือการฝังชิพที่สามารถระบุได้ว่าสัตว์ตัวนี้มีประวัติอย่างไร เหมือนบัตรประชาชน แต่ทำเป็นชิพแทน ราคา 300 บาท

สำหรับราคา 450 บาทนี้ เป็นราคาสูงสุดในปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตสามารถปรับเปลี่ยนได้ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตอาจถูกลงก็ได้ ขณะนี้กำลังพิจารณาในเรื่องของสวัสดิการ ที่จะต้องได้รับด้วยคือ ฉีดวัคซีนฟรี และอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในร่างกฎหมาย เพราะเป็นขั้นตอนหลังจากร่างกฎหมายผ่านคณะรัฐมนตรี หลังจากนี้จะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎหมายสามารถควบคุมปริมาณสัตว์ง่ายต่อการดูแล

นายกฤษฎา ยังยืนยันว่า การประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวจะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น และหาทางยกเว้นหรือไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสัตว์