รายงานพิเศษ : น้อมรำลึกถึงพ่อบนฟ้า

วันที่ 13 ต.ค. 2561 เวลา 05:13 น.

Views

พระราชดำรัสและคำสอนของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลายคนนำมาปฏิบัติใช้ สร้างแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตและต่อสู้กับปัญหา ใช้ความอดทนเป็นที่ตั้ง ดั่งที่ทรงสอนไว้ หากวันใดที่ท้อแท้ คำสอนเหล่านี้จะยังคงยึดเหนี่ยวให้ระลึกถึงอยู่เสมอ

13 ตุลาคม พสกนิกรทั่วไทย พร้อมใจทำบุญ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาล 9 เช่นเดียวกับ นายภานุวัฒน์ สนิท จิตอาสาคนหนึ่ง ที่เขาตั้งใจมั่น ทำความดีเพื่อถวายพ่อ โดยการรวมกลุ่มเพื่อนนักปั่นจักรยานแบ่งปันน้ำใจให้กับสังคม โดยการให้บริการตัดผม กับผู้ยากไร้ นักเรียน และผู้สูงอายุ ที่พิพิธภัณฑ์โบราณ ตำบลบางกอบัว บางกะเจ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

จากกลุ่มคนเล็กๆ ที่ได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นแล้ว พวกเขา มีความตั้งใจ จัดกิจกรรม “ปั่นรำลึกถึงพ่อบนฟ้า” ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ โดยจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต แล้วปั่นจักรยานไหว้พระทำบุญ 9 วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร จากนั้นร่วมกันเปล่งเสียง ในบทเพลงสดุดีมหาราชา ที่หน้ากำแพงพระบรมมหาราชวัง เพื่อรวมใจเป็นหนึ่ง แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

การนำสิ่งที่ตัวเองถนัดมาสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม ย่อมทำให้สิ่งนั้นมีคุณค่าเสมอ ซึ่งที่ผ่านมาพวกเขาจะรวมกลุ่มนักปั่นจักรยาน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ทั้งการปลูกป่า การปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติในวันสำคัญ รวมถึงปั่นจักรยานชมโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสืบสานงานของในหลวงรัชกาลที่ 9

การทำความดี สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่ความตั้งใจของเราเอง แม้เพียง 1 คนก็สามารถลงมือทำประโยชน์ได้ ดังเช่นประชาชนจิตอาสา ที่ใช้เวลาว่างหลังเกษียณ ทำกิจกรรมสาธารณะโยชน์ ช่วยเหลืองานของภาครัฐ แม้จะเป็นการช่วยงานเล็กๆ น้อยๆ แต่พวกเขาบอกว่า ดีกว่าอยู่บ้านโดยเปล่าประโยชน์ หากทำแล้วมีคุณค่าต่อสังคม ก็ถือเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด

เพราะหลักคำสอนที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยพระราชทานไว้ นำมาปฏิบัติใช้ แล้วเกิดผลจริง สิ่งเหล่านี้จะยังคงสืบสานไปสู่ลูกหลาน จากรุ่นสู่รุ่น และสถิตในใจไทยทุกดวง ตราบนานเท่านาน