ประชาชนในกรุงเทพฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ต.ค. 2561 เวลา 10:05 น.

Views

ประชาชนในกรุงเทพฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณรจำนวน 125 รูป หน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งวันนี้ 13 ตุลาคม ทางวัดได้เปิดพระอุโบสถให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่บรรจุภายในฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์

ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ รอบพระอุโบสถและเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคารในหลวงรัชกาลที่ 9 บรรจุใต้ฐานพุทธบัลลังก์หินอ่อนพระพุทธอังคีรส พระประธานประจำพระอุโบสถ