อดีตผู้ป่วยโรคเรื้อนวาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ต.ค. 2561 เวลา 15:13 น.

Views

อดีตผู้ป่วยโรคเรื้อนที่นิคมโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ วาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปมอบให้โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปประมูลหารายได้ มาช่วยผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาส