หน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

วันที่ 13 ต.ค. 2561 เวลา 19:53 น.

Views

ตลอดวันนี้ ที่โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน "ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์" ครบ 2 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานพัฒนาการแพทย์เพื่อคนไทย โดยตั้งแต่เวลา 06.00 น. ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยแบ่งเป็น 2 จุด จากบริเวณหน้าพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ มาบรรจบจุดที่ 2 จากสี่แยกศิริราชผ่านถนนวังหลังสู่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากนั้น พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดมนต์และสดับปกรณ์ และมีพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์

จากนั้น ยังมีการปาฐกถาพิเศษ โดยนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในหัวข้อ "ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์" และ มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจร่วมทำกิจกรรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นดั่งคำมั่นสัญญาของคนไทยทุกคนที่จะมุ่งมั่นทำความดี ส่งต่อความสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   

ที่อาคารราชเวชชาคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี กรรมการบริษัท บ้านบึง เวชกิจ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สวดพระพุทธมนต์ มีคณะผู้บริหารบริษัทฯ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่คลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนา ร่วมในพิธีฯ นอกจากนี้ มีพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทำให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น

ส่วนที่จังหวัดปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับพสกนิกรชาวรังสิตและใกล้เคียง พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี วันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ที่พุทธอุทยานเพชรบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ใส่เสื้อเหลือง ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังหวัด นำพสกนิกรทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด โดยทุกคนต่างตั้งจิตอธิษฐาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 89 รูป ที่บริเวณแยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง โดยประชาชนต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองมาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Tag : พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศล 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม