หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ต.ค. 2561 เวลา 19:54 น.

Views

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ "โครงการคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

ที่สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

จากนั้น หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ "โครงการคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยมีการแบ่งกำลังลงพื้นที่บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์, ประตูระบายน้ำ, สำนักชลประทาน, ท่าเรือข้ามฟากลัดโพธิ์, walk way และถนน ด้วยการทำความสะอาดเก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีริมทางเท้า เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ ยังมีการกำจัดวัชพืชริมสองฝั่งคลองลัดโพธิ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรถครัวสนามไปประกอบอาหารกลางวันพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ที่ไปร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

Tag : จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประชาชนจิตอาสา จิตอาสา คลองลัดโพธิ์