รายงานพิเศษ : ศึกษาเรียนรู้ ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 ต.ค. 2561 เวลา 05:11 น.

Views

แหล่งน้ำ แปลงผักและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ถูกจัดสรรไว้อย่างลงตัว เพิ่มไม้ดอกไม้ประดับให้ดูสวยงามพร้อมเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆ และเยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้ามาศึกษาแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 
การเรียนรู้ในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอสำหรับเด็กยุคนี้ แต่การได้มาสัมผัสบรรยากาศและวิถีเกษตรแบบผสมผสานทำให้เด็กๆ มองเห็นภาพของการทำงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ชัดเจนมากขึ้น /ซึ่งเด็กบางคนครอบครัวไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกร การได้มาสัมผัสดินโคลนและเม็ดทรายด้วยตัวเอง จึงได้ทั้งความรู้และความตื่นเต้น

2 มือน้อยๆ ที่ปักต้นกล้าลงบนแปลงนาเพื่อรอวันเจริญเติบโตเปรียบเสมือนความรู้ที่เด็กๆ ได้ซึมซับ แม้ไม่อาจเกิดผลในวันนี้ แต่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในวันข้างหน้า ทั้งยังปลูกฝังพวกเขาให้รักการเรียนรู้อีกด้วย

เด็กๆ กลุ่มนี้แม้จะเป็นเพียงนักเรียนตัวเล็กๆ แต่พวกเขารับรู้ถึงหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรับรู้ว่าที่ผ่านมาพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย จึงตั้งปณิธานว่าจะขอสานต่อน้อมนำหลักคำสอนสืบทอดให้กับน้องๆ รุ่นหลัง

ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างทั้งการให้อาหารปลา การเก็บไข่ไก่ การปรุงอาหารและให้นมแพะ สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ

แม้ว่าจะไม่ได้เก็บค่าเข้าชมสถานที่ แต่นายบุญมา บอกว่าสิ่งที่ครอบครัวได้รับกลับมาจากการเป็นผู้ให้มีค่ามากกว่าเม็ดเงิน ทั้งยังได้สานต่องานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้คนที่มาเที่ยวชมที่นี่ได้ศึกษาเรียนรู้ ถือเป็นกำไรที่มีค่ายิ่ง
                                    
เมื่อเรามีความพอดีของชีวิต สามารถพึ่งพาตัวเองโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น สิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสุขและความมั่นคงให้ชีวิตได้

Tag : เกาะติดข่าวดัง