พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สุดยอด!! นักศึกษาไทยรับรางวัลนวัตกรรมนานาชาติ

วันที่ 14 ต.ค. 2561 เวลา 05:11 น.

Views

โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับทีมลมพระยากรุ๊ป 2 ผู้ชนะการแข่งขัน ISTS 2018 (International Seminar on Technology for Sustainability) และเป็นเจ้าของผลงานแอปพลิเคชันส่งเสริมการทำธุรกิจท่องเที่ยวและวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าด้วยระบบ AI เข้าประกวดพร้อมจัดแสดงผลงานของผู้เข้าประกวดทั้งหมด 30 ทีม เช่น โดรนอัจฉริยะสำรวจโกดัง, โปรแกรมตอบแชทอัจฉริยะ และเทคโนโลยี VR ส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริง

Tag : รางวัลนวัตกรรมนานาชาติ